Downloads
Videos
News & Events
Blog

Xait vil utfordre Word

Softwareselskapet Xait ønsker å erstatte Microsoft Word med sitt produkt XaitPorter, som gjør det mulig for flere personer å jobbe med det samme dokumentet samtidig.

Offshore.no har møtt salgssjef Kris Sæther.

 

Other Posts